Treningi lato 2018

Rok szkolny dobiegł końca, a za tym także treningi w Gimnazjum nr 43. Podczas letnich miesięcy (lipiec/sierpień) zajęcia zostają przeniesione do Klubu Rondo przy ul. Przybyszewskiego 56 w Poznaniu.

Plan treningów jest następujący :
Środy:
 • 17:00 – 18:30 – zajęcia kendo
 • 18:30 – 20:00 – zajęcia jodo
 • 20:00 – 22:00 – zajęcia iaido
Niedziele:
 • 18:00 – 20:00 – zajęcia jodo
 • 20:00 – 22:00 – zajęcia iaido

Zaczynamy już w środę 27.06.2018.
Zapraszamy!

Zarząd
Meishinkan

14 czerwca 2018 Aktualności

Życzenia Wielkanocne

29 marca 2018 Aktualności

Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2017 rok

We wtorek tj. 27.03.2018r o godz. 19:30 w Gimnazjum nr. 43 mieszczącym się na ulicy Łozowej 53, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Poznańskiego Stowarzyszenia Kendo, Iaido i Jodo – Meishinkan za 2017 rok.

Obecność na spotkaniu wskazana.

PROGRAM ZEBRANIA:
 1. Rozpoczęcie zebrania,
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta,
 3. Zatwierdzenie programu zebrania,
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 5. Ustalenie ważności zebrania, przypomnienie sposobu głosowania,
 6. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2017 rok,
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 rok,
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami,
 9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego Zarządu za 2017 rok,
 10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi,
 11. Składanie i przedstawienie wniosków,
 12. Dyskusja i głosowanie nad wnioskami,
 13. Przyjęcie Uchwały Zebrania,
 14. Zakończenie zebrania.

Zarząd Meishinkan

11 marca 2018 Aktualności
1 3 4 5 6 7 9
Copyright © 2011-2020 Meishinkan