ZalogujWspieramy
ETYKIETA DOJO

Dojo - to wyjątkowe miejsce w którym trenuje się wschodnie sztuki walki, także Iaido.
Centralnym i najważniejszym miejscem dojo jest „kamiza”. Zawsze po wejściu do dojo oraz przed jego opuszczeniem należy oddać pełen szacunku ukłon w kierunku „kamiza”. W Dojo obowiązują zasady zachowania właściwe tylko sztukom walki.
Największy i bezpośredni wpływ na atmosferę panującą w czasie treningu ma nauczyciel prowadzący zajęcia – Sensei. W trakcie ćwiczeń należy ściśle stosować się do poleceń nauczyciela, a na każdą, nawet najdrobniejszą uwagę, uczeń odpowiada ukłonem w pozycji siedzącej lub stojącej, w zależności od sytuacji. Trening powinien rozpoczynać się ruchami rozgrzewająco-rozluźniającymi, dopiero później można przejść do właściwego treningu.
Rozpoczyna się on momentem koncentracji mokuso. Uczniowie zajmują miejsca w pozycji seiza według posiadanego stopnia zaawansowania. Po wydanej komendzie przerwania koncentracji, sensei oraz uczniowie oddają ukłon w kierunku kamiza, a następnie wzajemnie ku sobie, po czym następuje ukłon do miecza. Następnie nauczyciel demonstruje wszelkie aspekty sztuki. Uczniowie powinni w możliwie najdokładniejszy sposób naśladować sensei, poszukując właściwej techniki, oraz duchowych aspektów sztuki w czasie wielu lat praktyk. Trening powinien charakteryzować się dyscypliną, skoncentrowaniem, powagą i poświęceniem. Tylko z takim podejściem, po latach ćwiczeń można spodziewać się pożądanych efektów.
Bardzo ważną kwestią jest odpowiedni ubiór adepta. Uczniowie ćwiczący w tradycyjnych spodniach hakama oraz iaigi powinni zadbać, aby ich strój był zawsze czysty, schludny i dobrze dopasowany. Utrzymanie odpowiedniej czystości w dojo również należy do obowiązków uczniów. W przypadku spóźnienia na zajęcia, po wejściu do dojo uczeń czeka na znak od nauczyciela do rozpoczęcia treningu.
W trakcie treningu nie toleruje się rozmów, śmiechu, złośliwości, niewłaściwych postaw itd. Przystąpienie do treningu w stroju z zbędnymi dodatkami typu: kolczyki, pierścionki, łańcuszki, itd. to brak szacunku dla sztuki, dojo, prowadzącego zajęcia, innych uczniów, i samego siebie. Wszelkie tego typu ozdoby powinny być na czas treningu usunięte. Niedopuszczalne jest przebywanie w dojo, w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających. Ta zasada dotyczy wszystkich obecnych w dojo. Ewentualne złe samopoczucie powinno zostać zgłoszone nauczycielowi przed treningiem. Uczniowie powinni dokładać wszelkich starań, by zajęcia odbywały się w przyjemnej i pełnej życzliwości atmosferze.
Z racji wzajemnego szacunku, i specyfiki treningu, oprócz ukłonów do sensei, kłaniają się także sobie nawzajem.
Przestrzeganie powyższych zasad wprowadza właściwą atmosferę, ład i porządek, ma także istotny wpływ na bezpieczeństwo ćwiczących. Trening kończy się w podobny sposób, jak się zaczął - uroczystą ceremonią. Celem treningów jest zharmonizowanie ciała i umysłu, a w efekcie osiągnięcie równowagi psychofizycznej, dającej poczucie samorealizacji i spełnienia.„…w ciemnościach lasu miecz lśni ozdobiony wroga krwią…”opr. Artur R.  |   Aktualności  |   O Nas  |   Treningi  |   Kendo  |   Iaido  |   Jodo  |   Galeria  |   Linki  |   Kontakt  |  
 © 2007 All Rights Reserved
Stronę odwiedzono : razy