Historia klubu

ZAŁOŻYCIELE…

Historia naszego klubu, zaczęła się od wspólnych treningów Jarosława Wolnego i Adama Kitkowskiego na zajęciach Aikido w latach 80-tych. Prowadzącymi zajęcia i nauczycielami byli wtedy Karol Matuszczak i Michał Górski, pod patronatem Romana Hoffmana z Warszawy.

Aikido jest bardzo silnie związane z mieczem japońskim, dlatego nasze doświadczenia z użyciem miecza i zasadami walki poznawaliśmy na jego treningach. Działo się to na początku lat 90-tych. Poznańskie Aikido związane było wówczas z Shoji Nishio Sensei 8 dan i bezpośrednio z jego uczniem Yoshiharu Hosoda 5 dan, który oprócz samego Aikido do swoich treningów włączał techniki kija i miecza. Aikido Toho Iai to techniki miecza, które odzwierciedlają techniki ręczne w Aikido. W tej dyscyplinie Adam Kitkowski w roku 1993 zdobył 1 dan, a w 1996r. 2 dan. W 1996 r. aby zyskać większe doświadczenie i zgłębić tajniki miecza wyruszyliśmy do Kopenhagi na treningi z Soke Fumon Tanaka.

Pierwsze zajęcia z mieczem odbywały się w zaprzyjaźnionym gronie. Tajniki fechtunku poznawali Jarosław Wolny, Jan Adamski, Maciej Płotkowiak i wielu innych, którzy później stworzyli podwaliny Poznańskiego Stowarzyszenia Kendo, Iaido i Jodo. W roku 1993 Jarosław Wolny rozpoczął swoje podróże do Łodzi, aby sztukę Iaido wzbogacić o elementy bezpośredniej walki z przeciwnikiem za pomocą miecza – shinai. To dzięki jego zaangażowaniu i pomysłom, KENDO powoli zaczęło zdobywać popularność w Poznaniu. Zajęcia obywały się w połączonych grupach Kendo i Aikido Toho, w rezultacie tego propagowano sztukę walki mieczem, bez względu na jego budowę (bambus, drewno czy metal).

KENDO…

Od roku 1995 Kendo wraz z Iaido (wtedy już trenowane wg zasad Seitei Iai) wpisały się na stałe w zajęcia naszego klubu, który nieoficjalnie nosił nazwę Poznański Klub Kendo i podlegał Polskiej Komisji Kendo w Łodzi. Częste wspólne wyjazdy na treningi do Łodzi przyczyniły się do dynamicznego rozwoju Kendo i zaowocowały pierwszymi stopniami mistrzowskimi. Naukę odbywaliśmy pod okiem naszych mistrzów : Andrzeja Kustosza, Zbigniewa Misiaka, Witolda Nowakowskiego, Artura Hessela i prezesa PZKendo Włodzimierza Małeckiego, dla których podziękowania za ogrom pracy i zaangażowania trudno wyrazić słowami.

W roku 2002 przy zakładach Philips w Pile powstała sekcja Kendo, która w 2003 r. była gospodarzem zgrupowania kobiet prowadzonego między innymi przez Shizuke Takahashi 5dan Kendo. Dzięki jej staraniom Polskę odwiedził Naotaka Murakami 7 dan Iaido, 7 dan Jodo, 5 dan Kendo. W tym samym roku zmarł profesor Kendo – Kozo Ando 8 dan kyoshi, dla wielu naszych kolegów główny nauczyciel.

W kolejnych latach nasi trenerzy wyjeżdżali na prestiżowe Międzynarodowe Obozy Instruktorów Kendo w japońskim Kitamoto – Jarosław Wolny (2001), Rafał Jaśtak (2006), Adam Kitkowski (2007). W 2008 r. w wyniku zdanych egzaminów wymienieni nauczyciele posiedli uprawnienia Instruktora Sportu w sztuce Kendo. W latach 2006 – 2010 Poznańskie Stowarzyszenie organizowało Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kobiet w Kendo. W tych latach na podium stawały zawodniczki naszego klubu: Małgorzata Szuba, Alicja Lemańska, Zuzanna Koperska. Turniej ten na stałe wpisał się w kalendarz imprez przyciągając zarówno zawodniczki z zagranicy, jak i zawodników z kraju, którzy to dzielnie wspierali swoje koleżanki.

W tamtym okresie gościliśmy nauczycieli z Polski oraz zagranicy, m.in. Yamanaka 8 dan, Hiroshi Ozawa 8 dan, Hisao Genki Horiguchi 7 dan. Pod okiem tak wybitnych nauczycieli podnosiliśmy swoje umiejętności zdobywając kolejne stopnie. Nie pozostawało to bez wpływu na osiągane wyniki sportowe – przez wiele lat bracia: Michał i Rafał Jaśtak zajmowali medalowe miejsca w wielu turniejach europejskich i krajowych. W kalendarzu naszych wyjazdów na stałe zapisały się turnieje w Pradze, Malmo i Sztokholmie.

W roku 2010 nastąpiło wyodrębnienie się grupy ćwiczącej Kendo, powstał niezależny od struktur stowarzyszenia Poznański Klub Kend „Hibari”. Działalność grupy seniorów została zawieszona, natomiast prężnie rozwinęła się współpraca z sekcją dziecięcą UKS Poznań.

Z powodów organizacyjnych w styczniu 2012 roku klub UKS Kendo Poznań zawiesił działalność. W wyniku dotychczasowej współpracy i prowadzonych rozmów, członkowie UKS przeszli do Poznańskiego Stowarzyszenia Kendo, Iaido i Jodo – Meishinkan, a instruktorem kendo został Adam Kitkowski. W tym samym roku nastąpiła reaktywacja sekcji seniorów.

Grupa dziecięca systematycznie powiększała się i podniosła swoje umiejętności. W maju 2012 roku po raz pierwszy braliśmy udział w Mistrzostwach Polski Kendo Dzieci i Młodzieży. Gościliśmy również na treningach w Belgii, na Międzynarodowym Turnieju Kendo związanym z obchodami XX-lecia klubu Ko-Jika. Wyjazd zakończył się sukcesem naszego zawodnika Kuby Danilewicza, który został wyróżniony prestiżową nagrodą za ducha walki – kantosho. W kolejnym roku, na XIV Mistrzostwach Polski Juniorów Kendo w Bydgoszczy, Kuba zdobył złoty medal w swojej kategorii wiekowej, a w 2014 roku uplasował się na 3 miejscu.

IAIDO…

Równolegle z Kendo rozwijało się Iaido. Prawie od samego początku zajęcia odbywały się w Poznańskim Klubie Rondo, należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald. Tam pod przewodnictwem instruktorów Jarosława Wolnego i Adama Kitkowskiego wielu ćwiczących zdobywało swoje pierwsze doświadczenia i zdawało egzaminy. Byli to między innymi: Ewa Andrzejak, Wiktor Bień, Daniel Krzyśka, Marian Kasztelan, Artur Rybarczyk, Tomasz Antkowiak i Bartłomiej Mormol.

W 2007 roku, po zdaniu przez Jarosława Wolnego na 5 dan w Kendo nastąpił podział zadań trenerskich. Jarosław „Jerry” Wolny prowadził treningi Kendo, zaś Adam Kitkowski zajęcia Iaido i Jodo.. Po raz pierwszy odbyły się też Mistrzostwa Polski Iaido, w których udział wzięli Artur Rybarczyk, Daniel Krzyśka i Paweł Kokoszka, jednak bez wyników medalowych. W tym samym czasie Adam Kitkowski rozpoczął treningi z pochodzącym ze Szwecji sensei Takao Momiyama 7 dan Iaido renshi.

W trakcie jednej z podróży powstał pomysł, aby swoje wyjazdy dokumentować na stronie internetowej. I tak z inicjatywy Ewy Andrzejak i Tomasza Antkowiaka powstała strona: iaido.poznan.pl, administrowana do dnia dzisiejszego przez Tomasza Antkowiaka.

Coraz częściej wyjeżdżaliśmy na międzynarodowe zgrupowania i szkolenia Iaido i Jodo, prowadzone przez przedstawicieli Japońskiej i Europejskiej Federacji Kendo: Geteborg (Szwecja), Villingen (Niemcy) czy Magllingen (Szwajcaria). Owocem systematycznych treningów było zwycięstwo Tomasza Antkowiaka, który w 2009 roku podczas Mistrzostw Europy w Merlo (Holandia) w kategorii mudan stanął na najwyższym podium.

W 2010 roku Adam Kitkowski został trenerem kadry narodowej Iaido, co było dodatkowym bodźcem do umocnienia pozycji poznańskiego klubu na arenie polskiej i międzynarodowej. W tym samym roku PSKIiJ zorganizował IV Mistrzostwa Polski Iaido. Zawody te pokazały, że poznański klub jest potęgą w kraju – w 6 kategoriach poznaniacy zdobyli 4 złote medale. Głównym sędzią zawodów był sensei Takao Momiyama 7 dan Iaido renshi, który sprawował opiekę nad rozwojem Iaido i Jodo w naszym klubie. Kolejnym sukcesem odniesionym w 2010 roku, był udział w Mistrzostwach Europy w Paryżu, gdzie drużyna Polska w składzie Adam Kitkowski (PSKIiJ), Łukasz Machura (Bumeikan), Dariusz Leszczyński (Busetsukan) i Adam Bieniak (Tenshinkan Dojo) zdobyła po raz pierwszy w historii brązowy medal w turnieju drużynowym.

Od tego też roku PSKIiJ wraz z innymi polskimi klubami zaczął współorganizować Puchar Polski Iaido, w którym do dziś udział biorą zawodnicy nie tylko z Polski, ale także z Czech i Słowacji. Impreza ma na celu nagradzanie najbardziej zaangażowanych i aktywnych zawodników Iaido. Trzecia edycja PPI bezapelacyjnie należała do Dawida Gettlera – zawodnika naszego klubu.

Sukcesy naszych klubowiczów odnotować można nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Podczas Mistrzostw Europy 2011 roku w Andorze Tomasz Antkowiak zdobył srebrny medal w kategorii nidan. W 2012 roku na Mistrzostwach Iaido Niemiec poznaniacy sięgnęli po złoto – Rafał Jabłoński w kategorii mudan i srebro – Bartłomiej Mormol w kategorii nidan.

Rok później na VII Mistrzostwach Polski w Poznaniu osiągnęliśmy znakomity wynik. Zdobyliśmy w sześciu kategoriach aż dziewięć medali: cztery złote, dwa srebrne i trzy brązowe.

W tymże roku, podczas letnich treningów w Szwecji, Adam Kitkowski jako pierwszy Polak zdał egzamin na 5 dan Iaido. Za tym przyszło dodatkowe wyróżnienie: Adam został wybrany na sędziego międzynarodowego na 20. Mistrzostwa Europy Iaido – Montpellier 2013 (Francja).

W roku 2014 Adam Kitkowski został poproszony do współprowadzenia treningów podczas seminarium Iaido w szwedzkim Falkenberg. Wziął też udział w Ishido Cup w Utrecht (Holandia), gdzie zdobył srebrny medal w kategorii godan, a ukoronowaniem jego ciężkiej pracy było ponowne powołanie go na sędziego na Mistrzostwa Europy Iaido w Helsinkach (Finlandia).

W związku z obowiązkami Adama Kitkowskiego jako trenera Kadry Narodowej, coraz częściej w Poznaniu organizowane są konsultacje polskich iaidoków. Tradycją stało się, że początek roku rozpoczynamy styczniowym ogólnopolskim treningiem. Rok rocznie bierzemy udział w Mistrzostwach Polski Iaido, w których zdobywamy medale. Uczestniczymy w zagranicznych stażach – m.in. w Niemczech, Szwecji, Anglii, Czechach, Szwajcarii. Te wyjazdy są wynikiem ścisłej współpracy z Takao Momiyama (7dan Iado renshi i 7 dan Jodo renshi) i związane z poszerzaniem wiedzy nie tylko na temat seitei-ia, ale również koryu i tachi uchi no kurai. Wszystko to powoduje, iż członkowie naszego klubu nie tylko podwyższają swoje umiejętności dokumentując je zdanymi egzaminami na wyższe stopnie, ale też zasilają Reprezentację Polski.

JODO…

Początki nowego wieku związane były z poznawaniem trzeciej konkurencji powiązanej z mieczem – Jodo. W roku 2000 Jarosław Wolny powrócił z Japonii zafascynowany tą dyscypliną i rozpoczął jej nauczanie w Poznaniu. Pierwszy pokaz Jodo z udziałem Jarosława Wolnego i sensei Hiroyuki Shioiri 7 dan kyoshi, zobaczyliśmy w Łodzi w roku 2001.

Aby zdobyć nowe doświadczenie i umiejętności, członkowie klubu odwiedzali Czechy i Słowację, trenując tam pod okiem sensei Victora Cooka (7 dan Iaido, 5 dan Jodo). W roku 2004 dwóch naszych klubowiczów Jarosław Wolny i Adam Kitkowski, w kategorii shodan zdobyło brązowe medale na Mistrzostwach Europy w Sztokholmie. Były to pierwsze w historii medale z Jodo dla Polski. Na drugi medal trzeba było czekać dwa lata, do mistrzostw zorganizowanych w Anglii, gdzie Adam Kitkowski stanął na podium, tym razem w kategorii nidan.

Konkurencja Jodo rozwijała się prężnie, czego wynikiem były kolejne zwycięstwa na arenie polskiej i międzynarodowej: indywidualne brązowe medale na Mistrzostwach Europy w 2008 dla Grzegorza Poprawskiego i Piotra Urbanka, który od tego roku pomaga Adamowi Kitkowskiemu w prowadzeniu zajęć Jodo. W 2009 roku w Mierlo drużyna polska, w której walczył Adam Kitkowski doszła do finału, ulegając w nim jedynie silnej drużynie z Niemiec. Kolejnym sukcesem było trzecie miejsce w turnieju drużynowym dla polskiej reprezentacji na Mistrzostwach Europy w Brukseli w 2010 roku.

W nastepnych latach jodocy zdobywali doświadczenie i poprawiali swoje umiejętności nie tylko na treningach, ale także będąc zapraszanymi do uczestnictwa w Drużynowych Mistrzostwach Wielkiej Brytanii. W skład reprezentacji wchodzili zawodnicy z całej Polski: Piotr Urbanek i Adam Kitkowski (Poznań), Dariusz Leszczyński (Gdynia) i trener kadry Jodo Łukasz Machura (Katowice). W 2010 roku, Adam Kitkowski posiadający 4 dan Jodo, jako pierwszy obcokrajowiec sędziował w wyżej wymienionych zawodach oraz zasiadał w komisji egzaminacyjnej. W 2011 r. Poznań zorganizował V Mistrzostwa Polski Jodo, a do naszego miasta w roli arbitrów po raz kolejny przyjechali międzynarodowi sędziowie i trenerzy: m.in. Takao Momiyama 6 dan Jodo renshi, Jef Heveumalns 6 dan Jodo renshi, Alan Nash 6 dan Jodo renshi, Andy Watson 5 dan Jodo, Harry Jones 5 dan Jodo. Honorowy patronat nad imprezą obejmował Wicewojewoda Wielkopolski Pan Przemysław Pacia, który gratulował zwycięzcom i na zakończenie udekorował ich medalami.

W kolejnych Mistrzostwach Polski Jodo brązowe medale w kategorii shodan wywalczyli poznaniacy Wiktor Bień (2011) i Ziemowit Domański (2013). Natomiast rok 2014 był przełomowy, gdyż w kategorii shodan nasz klubowy kolega Tomasz Gabrusewicz sięgnął po złoto.

W latach 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 poznaniacy powoływani byli także do drużyny narodowej, zajmując trzecie miejsca. Ukoronowaniem wieloletnich treningów i doskonalenia techniki było uczestnictwo Adama Kitkowskiego na XIII Mistrzostwach Europy Jodo – Turyn 2014 (Włochy), gdzie jako pierwszy Polak zdał egzamin na 5 dan Jodo, który jest obecnie najwyższym stopniem w Polsce.

ZMIANY..ZMIANY..IDĄ ZMIANY (PRZEŁOM)…

W 2006 roku Poznański Klub Kendo zmienił osobowość prawną i nazwę, powstało Poznańskie Stowarzyszenie Kendo, Iaido i Jodo. Pierwszy zarząd w składzie : Jarosław Wolny – prezes, Adam Kitkowski – wiceprezes, Jerzy Nawrot – wiceprezes, Małgorzata Szuba – członek, Adam Kaczmarek – członek. Powstała również internetowa strona: kendo.poznan.pl, jej administrowaniem zajął się Adam Kaczmarek.

W roku 2008 z pracy na rzecz klubu zrezygnował Jarosław Wolny, a trenerem prowadzącym zajęcia kendo został Rafał Jaśtak – czołowy i utytułowany zawodnik Kendo. Jednocześnie zmienił się skład zarządu. Na prezesa wybrano Adama Kitkowskiego. Wiceprezesami zostali Jerzy Nawrot i Piotr Urbanek, a członkami zarządu Rafał Jaśtak i Adam Kaczmarek.

W 2010 roku nastąpiło wyodrębnienie się grupy ćwiczącej Kendo, powstał niezależny od struktur stowarzyszenia Poznański Klub Kendo „Hibari”. Jednocześnie uległ zmianie skład zarządu Stowarzyszenia: prezesem pozostał Adam Kitkowski, a wiceprezesami zostali Piotr Urbanek i Tomasz Antkowiak. Do zarządu jako członkowie weszli: Rafał Staszkiewicz i Daniel Krzyśka. Po kolejnych wyborach w 2011 roku częściowo zmienił się skład zarządu, na miejsce Rafała i Daniela weszli: Bartłomiej Mormol i Jarosław Głodek.

W minionych latach nawiązaliśmy współpracę z klubem Kendo z Bydgoszczy oraz klubem z Olsztyna. Wspólnie organizujemy warsztaty Iaido i Jodo, które prowadzi Adam Kitkowski. Natomiast wraz z japońską restauracją GOKO, Towarzystwem Polsko-Japońskim oraz z „Drużyną szpiku” uczestniczymy w przedsięwzięciach promujących kulturę Japonii w Polsce. Organizujemy pokazy Kendo, Iaido i Jodo mające na celu przybliżenie tych pięknych dyscyplin społeczeństwu. Gościliśmy z pokazami między innymi w takich miejscach jak: Targi Poznańskie, Poznańska Palmiarnia – podczas wystawy „Samuraje-Rycerze dawnej Japonii”, Poznańskiej Malcie, Auto Wache, Festynie Archeologicznym w Biskupinie, Pyrkonie – podczas Ogólnopolskiego Konwentu Fantastyki, Ogólnopolskim Turnieju Karate oraz w wielu innych miastach Polski (m.in. w Zakopanem, Siedlcach, Licheniu).

W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim, których pomoc, praca i zaangażowanie przyczyniły się do powstania i rozwoju Poznańskiego Stowarzyszenia Kendo, Iaido i Jodo. Osobne podziękowania za finansowe wsparcie kierujemy do Firmy Hochland, reprezentowanej przez: Pana Marka Młodzikowskiego oraz do Panów Jana Adamskiego z firmy „Samuraj” i Andrzeja Gierczyka z firmy „Wildex”. Dzięki ich pomocy mogliśmy zorganizować wiele imprez w kraju oraz wziąć udział w zagranicznych.

Nie sposób wymienić wszystkich osób ważnych dla powstania i rozwoju naszego Stowarzyszenia. Niektórzy odeszli od nas na zawsze, inni zmienili drogę życia. Jednakże wszyscy pozostawili po sobie wspomnienie wspólnie wylanego potu, radości towarzyszącej treningom i smaku euforii płynącej ze zwycięstwa.

Przepraszamy tych, którzy z powodu ułomności ludzkiej pamięci nie znaleźli swoich nazwisk w tym krótkim podsumowaniu historii powstania, rozwoju i aktualnej działalności PSKIiJ. Serdecznie dziękujemy:

Dominikowi Tomaszewskiemu, Mariuszowi Brykowi, Jakubowi Tepperowi, Krzysztofowi Jackowi, Łukaszowi „Łuki” Jóźwiakowi, Sławomirowi Jankowskiemu, Pawłowi Kokoszce.

W kronikach naszego klubu zapisali się:

Jarosław Wolny, Adam Kitkowski, Jan Adamski, Ewa Andrzejak, Tomasz Antkowiak, Ewa Bagińska, Kacper Banachowicz, Piotr Baranowski, Marlena Barcz, Przemysław Baszyński, Jacek Bączkowski, Wiktor Bień, Bartosz Bober, Dariusz Borowiak, Dawid Bresiński, Mariusz Bryk, Lech Budaj, Mariusz Burdalski, Waldemar Burzych, Mateusz Chrościński, Wojciech Chwastek, Maciej Ciereszko, Leszek Ciesielski, Łukasz Czejgis, Krzysztof Czyż, Anna Czyżak, Jakub Danilewicz, Wojciech Danilewicz, Cezary Dębowski, Jacek Doczekalski, Adam Domański, Ziemowit Domański, Oskar Dziugieł, Daniel Florek, Grzegorz Figura, Bartłomiej Frank, Przemysław Frąckowiak, Anna Furmanek, Agnieszka Gabrusewicz, Tomasz Gabrusewicz, Kai Gajdzińska, Kelvin Gajdziński, Ryszard Galczewski, Dawid Gettler, Andrzej Gierczyk, Jarosław Głodek, Adam Głowacki, Maciej Głowacki, Adam Głowski, Maciej Głuszek, Mieszko Godlewski, Piotr Gogulski, Grzegorz Gołombek, Damian Gosieniecki, Paweł Grajkowski, Małgorzata Grebieniow, Małgorzata Grzechowiak, Marcin Grzelak, Sławomir Habowski, Magdalena Hałupka, Izabela Horodowicz, Edwin Izydorczyk, Rafał Jabłoński, Krzysztof Jacek, Marcin Jankowski, Łukasz Jankowski, Sławomir Jankowski, Michał Jaśtak, Rafał Jaśtak, Piotr Jędrzejczak, Szymon Jędrzejczak, Dorota Jordan, Artur Jóźwiak, Łukasz Jóźwiak, Marcin Jurkiewicz, Paweł Jutkiewicz, Joanna Juzyszyn, Krzysztof Kabaciński, Adam Kaczmarek, Zbigniew Kamiński, Marian Kasztelan, Katarzyna Kitkowska, Marta Kitkowski, Marcin Klaja, Sebastian Klechammer, Bartek Knast, Krzysztof Kojat, Paweł Kokoszka, Mirosław Kolada, Małgorzata Kondraciuk, Zuzanna Koperska, Jakub Korczyński, Zuzanna Koszuta, Marta Kotecka, Jan Kotlarski, Marek Kotlarski, Jakub Kowalczyk, Sara Kowalczyk, Jakub Kowalski, Marek Kozakowski, Michał Krenn, Tomaž Kresnik, Daniel Krzyśka, Artur Krzywonos, Arkadiusz Krzyżak, Błażej Krzyżanowski, Lucyna Krzyżańska, Joanna Kubiak, Damian Kubik, Łukasz Kukorowski, Kurlit Jan, Szymon Kurzawiński, Joanna Kutta, Bartosz Leda, Sławomir Lektarski, Alicja Lemańska, Katarzyna Lemańska, Krzysztof Lemański, Ilona Lewandowska, Wojciech Lewandowski, Konrad Lewiński, Rafał Lis, Marcin Liweń, Jacek Łuczak, Jakub Łukomski, Jarosław Mac, Wojciech Maciałowicz, Maciej Małecki, Dariusz Marciniak, Natalia Marciniak, Rafał Mazurek, Łukasz Mądrzak-Wecke, Jan Michalski, Michał Mijal, Inga Młodzikowska, Martyna Młodzikowska, Weronika Młodzikowska, Marek Młodzikowski, Bartłomiej Mormol, Patryk Mormol, Maciej Mróz, Grzegorz Musiuk, Tomasz Myśliński, Jarosław Nastasowski, Jerzy Nawrot, Jędrzej Nieborski, Piotr Nockowski, Elżbieta Nowaczyk, Jarosław Nowakowski, Norbert Oksza Strzelecki, Marek Olejniczak, Tomasz Oswald, Anna Paluszkiewicz, Marcin Pałczyński, Jakub Papuga, Maciej Paś, Rafał Pawlik, Anna Pawlikowska, Maciej Płotkowiak, Witold Piłat, Jarosław Piechowiak, Monika Pieńkowska, Paweł Pietraszewski, Agnieszka Pokrywka, Anna Porankiewicz, Grzegorz Poprawski, Bartosz Prejzendanc, Dominik Przybył, Alan Rachubiński, Piotr Rachubiński, Marek Rackiewicz, Jakub Rembacz, Paweł Rembacz, Monika Remiszewska, Waldemar Remiszewski, Ewa Różalska, Tomasz Różanek, Artur Różański, Piotr Rudnicki, Rugerio Jorge, Artur Rybarczyk, Jeremiasz Rynkowski, Adam Salach, Michał Salach, Julia Saraniecka, Semik Roma, Tomasz Sęk, Tomasz Schoen, Krzysztof Schroeder, Schwermer Karol, Bernard Simlat, Michał Skoczyński, Urszula Skrzypczak, Sławomir Słomiński, Marcin Smoczyński, Maciej Smogorzewski, Beata Sobków, Jacek Splisgart, Jarosław Stachowiak, Przemysław Stankiewicz, Rafał Staszkiewicz, Sandra Stefaniak, Michał Stroiński, Iga Suchowiejko, Jakub Szafraniak, Jan Szpunar, Marek Szpunar, Małgorzata Szuba, Mateusz Szuba, Waldemar Szwajca, Izabela Szybczyńska, Mateusz Szymanowski, Paweł Szymański, Łukasz Szymaniak, Wojciech Szymczak, Rafał Śmigielski, Arkadiusz Taraszka, Damazy Targański, Ewa Tasiemska, Jakub Tepper, Dominik Tomaszewski, Łukasz Tomaszewski, Piotr Urbanek, Filip Walczak, Adam Walenkiewicz, Łukasz Walichnowski, Inga Wanierowicz, Mikołaj Wawrzyniak, Piotr Wawrzyniak, Maria Wenska, Katarzyna Wilga, Anna Wiśniewska, Jan Wójcik, Rafał Wójcik, Mateusz Woźniak.