Weekend pełen wydarzeń 2-3 kwietnia 2022

W miniony weekend odbyły się trzy ważne dla nas imprezy sportowe w których uczestniczyli koledzy z naszego klubu.

W seminarium jodo w Magglingen udział wziął Rafał Wójcik. Dwudniowe zajęcia zakończyły się egzaminami, gdzie Rafał zdał na 4 dan. Serdecznie gratulujemy

W Sopocie w 40-tych Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostwach Polski w Kendo udział wzięli: Adam Kitkowski – sędzia, Ziemowit Domański i Błażej Krzyżanowski – zawodnicy. W wydarzeniu tym wzięło udział ponad 150 zawodników z całej Polski co dało ok. 500 walk w ciągu dwóch dni. Nasi kendocy wyszli ze swoich grup. Gratulujemy.

We Wrocławiu odbyło się Centralne Zgrupowanie Iaido. Treningi były prowadzone pod kątem zawodów. Na koniec odbył się taikai. Meishinkan reprezentowali Sebastian Śledzik i Przemek Garczarek.

 

 

04 kwietnia 2022 Aktualności iaido,jodo,kendo

Bezpłatne zajęcia dla uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy

Solidaryzując się ze wszystkimi, którzy musieli opuścić swoje domy w czas rosyjskiej agresji na Ukrainę, Poznańskie Stowarzyszenie Kendo, Iaido i Jodo Meishinkan zaprasza ukraińskie dzieci na bezpłatne zajęcia kendo (japońskiej szermierki mieczem), a także nastolatków (od 13 roku życia) i dorosłych z Ukrainy na bezpłatne zajęcia kendo, iaido i jodo. Zapewniamy miłą atmosferę na treningach, spokojną i dostosowaną do każdego ucznia naukę, a w przypadku najmłodszych dzieci – również elementy zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe. Bezpłatne zajęcia dla obywateli Ukrainy oferujemy do 30 czerwca 2022 r.


Відчуваючи солідарність з усіма котрі були змушені залишити свої домівки внаслідок російської агресії проти України, Познанське Товариство Кендо, Іайдо та Дзёдо Мейшінкнан запрошує українських дітей на безкоштовні уроки кендо (япанського фехтування мечом), а також підлітків (13 років і старші) та повнолітніх з України на безкоштовні уроки кендо, іайдо та дзёдо. Запевняємо хорошу атмосферу на уроках, спокійне та достосоване до кожного учня навчання, а що стосуєтся наймолодших дітей – також елементи ігри та загально розвиткові вправи. Бежоштовні уроки для громадян України влаштовуємо до 30 червня 2022 р.

09 marca 2022 Aktualności iaido,jodo,kendo

Egzaminy z kendo 15 grudnia 2021

W trakcie ostatniego tegorocznego treningu kendo odbyły się w naszej sekcji egzaminy na kolejne stopnie kyu. Nasze dzieci podchodziły do egzaminów na 7 i 6 kyu a trochę starsza młodzież na 5 kyu no, a weteran 😜 Błażej Krzyżanowski na 3 kyu.

Po rozgrzewce rozpoczęły się egzaminy dzieci, a po nich starszej młodzieży. Komisja egzaminacyjna w składzie: Adam Kitkowski 3 dan, Adam Kaczmarek 3 dan i Ziemowit Domański 2 dan, po „zapierających dech w piersiach” pokazie technik egzaminowanych postanowiła zatwierdzić kolejne stopnie kyu dla naszych kendoków. Brawa i gratulacje dla wszystkich, którzy podeszli do egzaminów!

16 grudnia 2021 Aktualności iaido,jodo,kendo
1 2 3
Copyright © 2011-2020 Meishinkan