Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2021

Zarząd Meishinkan informuje, że w niedzielę tj. 30.05.2021r. o godz. 19:30 w Klubie Rondo mieszczącym się przy ul. Przybyszewskiego 56 w Poznaniu, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Poznańskiego Stowarzyszenia Kendo, Iaido i Jodo – Meishinkan. Obecność na spotkaniu wskazana.

PROGRAM ZEBRANIA:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i powitanie uczestników przez Prezesa Zarządu,
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania  i protokolanta,
 3. Zatwierdzenie programu zebrania,
 4. Wybór Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej,
 5. Ustalenie ważności zebrania, przypomnienie sposobu głosowania,
 6. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2020 rok,
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami,
 9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Zarządu za 2020 rok,
 10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi,
 11. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020 rok,
 12. Wybór Zarządu Klubu
 • zgłaszanie kandydatur
 • ustalenie sposobu głosowania
 • głosowanie
 1. Wybór Komisji Rewizyjnej,
 • zgłaszanie kandydatur
 • ustalenie sposobu głosowania
 • głosowanie
 1. Przerwa na ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 2. Dyskusja i wolne wnioski,
 3. Przyjęcie Uchwały Zebrania,
 4. Zakończenie zebrania.

Zarząd Meishinkan

15 maja 2021 Aktualności meishinkan,walne,zarząd,zebranie
Copyright © 2011-2020 Meishinkan