Zawieszone zajęcia w Szkole Podstawowej nr 84

W związku z sytuacją pandemiczną do odwołania zawieszone zostały zajęcia w Szkole Podstawowej nr 84 przy ulicy Łozowej 53.

Zarząd Meishinkan

27 października 2020 Aktualności iaido,jodo,kendo,treningi

Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2019 rok

Zarząd Meishinkan informuje, że w niedzielę tj. 01.03.2020r o godz. 16:00 w Klubie Rondo mieszczącym się przy ul. Przybyszewskiego 56 w Poznaniu, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Poznańskiego Stowarzyszenia Kendo, Iaido i Jodo – Meishinkan za 2019 rok.

Obecność na spotkaniu wskazana.

PROGRAM ZEBRANIA:

 1. Rozpoczęcie zebrania,
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta,
 3. Zatwierdzenie programu zebrania,
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 5. Ustalenie ważności zebrania, przypomnienie sposobu głosowania,
 6. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2019 rok,
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 rok,
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami,
 9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego Zarządu za 2019 rok,
 10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi,
 11. Składanie i przedstawienie wniosków,
 12. Dyskusja i głosowanie nad wnioskami,
 13. Przyjęcie Uchwały Zebrania,
 14. Zakończenie zebrania.

Zarząd Meishinkan

17 lutego 2020 Aktualności

Nowe stopnie Jodo w klubie!

Miło nam poinformować, że podczas 18 Mistrzostw Europy Jodo, które odbyły się w Zawierciu nasz sensei Adam Kitkowski zdał egzamin na 6 dan. Swój egzamin zaliczył także nasz klubowy kolega Wiktor Bień, który zdał na stopień 4 dan.

Gratulacje!!

01 października 2019 Aktualności
1 2 3 4 14
Copyright © 2011-2020 Meishinkan