Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2018 rok

Zarząd Meishinkan informuje, że w poniedziałek tj. 15.04.2019r o godz. 19:30 w Klubie Rondo mieszczącym się przy ul. Przybyszewskiego 56 w Poznaniu, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Poznańskiego Stowarzyszenia Kendo, Iaido i Jodo – Meishinkan za 2018 rok.

Obecność na spotkaniu wskazana.

PROGRAM ZEBRANIA:

 1. Rozpoczęcie zebrania,
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta,
 3. Zatwierdzenie programu zebrania,
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 5. Ustalenie ważności zebrania, przypomnienie sposobu głosowania,
 6. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2018 rok,
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 rok,
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami,
 9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego Zarządu za 2018 rok,
 10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi,
 11. Składanie i przedstawienie wniosków,
 12. Dyskusja i głosowanie nad wnioskami,
 13. Przyjęcie Uchwały Zebrania,
 14. Zakończenie zebrania.

Zarząd Meishinkan

02 kwietnia 2019 Aktualności

Nowe stopnie w klubie

Miło nam poinformować, że nasze klubowe grono poszerzyło się o kolejne dwa czwarte dany Iaido. Podczas trwającego Ishido Cup, nasi koledzy, Piotr Wawrzyniak i Ziemowit Domański zdali egzaminy na stopnie yondan.

Gratulujemy!

26 stycznia 2019 Aktualności

Życzenia Świąteczno – Noworoczne

20 grudnia 2018 Aktualności
1 2 3 4 5 9
Copyright © 2011-2020 Meishinkan