Wesprzyj Meishinkan!!!

Od 1995 roku Meishinkan nieprzerwanie spełnia marzenia małych i dużych, w sercach których drzemie wytrwałość, szacunek i pokora. Kendo, Iaido oraz Jodo stanowią doskonałą odskocznię od dnia codziennego, możecie poczytać o klubie na naszej stronie internetowej oraz o tym jak możecie pomóc w realizacji marzeń:

08 kwietnia 2024 Aktualności iaido,jodo,kendo

Zebranie sprawozdawcze za rok 2023

Zarząd Meishinkan informuje, że w niedzielę tj. 28.04.2024r. o godz. 18:00 w Klubie Rondo mieszczącym się przy ul. Przybyszewskiego 56 w Poznaniu, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Poznańskiego Stowarzyszenia Kendo, Iaido i Jodo – Meishinkan za 2023 rok. Oficjalne treningi w tym dniu będą anulowane.

Obecność na spotkaniu wskazana.

PROGRAM ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO ZA ROK 2023:

 1. Rozpoczęcie zebrania,
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania,
 3. Zatwierdzenie programu Zebrania,
 4. Wybór Protokolanta,
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 6. Ustalenie ważności Zebrania, przypomnienie sposobu głosowania,
 7. Wybór protokolanta,
 8. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2023 rok,
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2023 rok,
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami,
 11. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego Zarządu za 2023 rok,
 12. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2023 rok,
 13. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi,
 14. Składanie i przedstawienie wniosków, (składki)
 15. Dyskusja i głosowanie nad wnioskami,
 16. Zakończenie zebrania.
25 marca 2024 Aktualności zebranie

Porozumienie z Fundacją Studencką „Młodzi – Młodym” – jak przekazać 1,5% podatku dochodowego na Nasz Klub

Dzięki podpisaniu porozumienia z Fundacją Studencką „Młodzi – Młodym” możemy pozyskać środki pochodzące z 1,5% podatku dochodowego na finansowanie działalności naszego klubu. Prosimy o wsparcie.

10 lutego 2024 Aktualności wsparcie
1 2 3 4 5 41
Copyright © 2011-2020 Meishinkan